onsdag 24 december 2008

Ha den äran, Jesus!

lördag 20 december 2008

Dirigent

fredag 19 december 2008

På "Lyckans berg"

torsdag 18 december 2008

Fan & jag

Du och jag
Går alltid fram
Och tillbaka
Fram,
Och tillbaka
Lögnen, sveket och egot
Du är djävulsk, blomstrande vacker och trött
Jag avskyr dig
Fram,
Och tillbaka

Lagens långa arm

söndag 14 december 2008

Vardagskristendom

måndag 8 december 2008

onsdag 3 december 2008

Östgötaslätten

torsdag 27 november 2008

Vardagsgalenskaponsdag 19 november 2008

Står stilla

Står stilla
På en röd grusmatta, med vinden
Vandrar, mår illa
Vill hasta, skaffar nya skor
Står stilla

söndag 9 november 2008

torsdag 6 november 2008

Livet på en pinne
tisdag 28 oktober 2008

Världsdomination


torsdag 23 oktober 2008

BalettprovetVar min klippa dit jag kan fly,
borgen där jag finner räddning.

- David

söndag 19 oktober 2008

onsdag 8 oktober 2008

"Du är bröd"

Du är bröd,
för min kropp
Men inte,
näring för min själ
Du ger liv,
för en tid
En brist,
men något visst

Men du,
var min vän
Du var vacker när vi tog farväl
Det var tider jag saknade
Det var minnen jag jagade

söndag 5 oktober 2008

Andetag

fredag 26 september 2008

lördag 20 september 2008

"Till en fågel"

Säg mig, du lilla fågel,
där mellan almens blad,
hur kan du ständigt sjunga
och ständigt vara glad?
Jag hör din röst var morgon,
jag hör den varje kväll,
men lika ren är stämman
och tonen lika säll.

Ditt förråd är så ringa,
din boning är så trång,
dock ser du mot din hydda
och sjunger varje gång
Du samlar inga skördar,
och inga kan du så;
du vet ej morgondagen
och är så nöjd ändå,

Hur ges det icke mången,
som gods och håvor fått,
som land och riken äger
och bor i gyllne slott,
men hälsar dock med suckar
och tårbegjuten blick
den sol, vars uppgångstimma
nu nyss din lovsång fick!

Hur skulle icke mänskan
din ringa lott försmå,
och hon, den otacksamma,
är mindre nöjd ändå.
Ditt späda hjärta krossa,
det stode henne fritt;
dock prisar du ditt öde,
och hon förbannar sitt.

Vi blickar hon mot höjden
så knotande, så kallt?
Vad ägde hon att fordra,
då Skaparen gav allt?
Då jordens glädje ligger
för hennes fötter ner,
vi ser hon stolt på slaven
och suckar efter mer?

Nej, sjung du, lilla fågel,
om njutning varje gång,
och aldrig skall jag blanda
en klagan med din sång.
Kom, bygg ditt bo var sommar
invid mitt tjäll ännu,
och lär mig kväll och morgon
att vara säll som du.

- J.L Runeberg

fredag 12 september 2008

Morgonstämningtisdag 9 september 2008

söndag 7 september 2008

lördag 6 september 2008

"På nyårsdagen 1838"

Ensam i bräcklig farkost vågar
seglaren sig på det vida hav;
stjärnvalvet över honom lågar,
nedanför brusar hemskt hans grav.
Framåt! — så är hans ödes bud;
och i djupet bor, som uti himlen, Gud.

- E.G. Geijer

torsdag 4 september 2008

"Ankomst till Hades"


Se här är evighetens strand,
här brusar strömmen förbi,
och döden spelar i buskarna
sin samma entoniga melodi

Död, varför tystnade du?
Vi är komna långt ifrån
och äro hungriga att höra,
vi hava aldrig haft en amma
som kunnat sjunga såsom du.

Kransen som aldrig smyckat min panna
lägger jag tyst till din fot.
Du skall visa mig ett underbart land
där palmerna höga stå,
och där mellan pelarraderna
längtans vågor gå.

- E. Södergran

söndag 31 augusti 2008

"Lycksalighetens Ö"