lördag 30 juli 2011

O människa, du brunn där stjärnor speglas.
Hur ofta stod jag inte och såg ner i djupet
och sökte tyda gåtans dubbla mening.
Hur ofta ville jag ej dricka klarhet, visshet
ur detta icke rena, djupa vatten,
så lämpligt till att spegla stjärnor på sin yta,
men inte till att lindra själens törst och vånda.

Din dryck är unken och ditt djup är grumlig
och stjärnans ljus hos dig är bara lånat.
Och ändå - hela stjärnevalvets gåta
är ingenting mot gåtan i din spegel.

Lagerkvist 1953

Inga kommentarer: